תנאי השרות

הגדרות המונחים

 • ספק שרות - Rationale sp. z.o.o במשרד הרשמי בוורשה בכתובת הבאה: al. Niepodległości 129/19, 02-570 Warsaw רשום בפנקס היזמים של מרשם בית המשפט הארצי (KRS) המוחזק על ידי בית המשפט המחוזי בעיר הבירה בוורשה בוורשה, החטיבה המסחרית ה-13 במרשם בית המשפט הארצי (KRS) תחת מס' KRS: 0000727138, מספר זיהוי מס (NIP): 5213822119, מספר הרישום הלאומי לעסקים (REGON):369940533, עם הון המניות בסך של 5,000.00 PLN שנפרע במלואו
 • תנאים - פירושם תנאי שרות אלה
 • אתר - פירושו הוא אתר האינטרנט של Bonder הפועל בכתובת האתר הבאה: https://www.bonder.app המנוהל על ידי ספק השרות בהתאם לתנאים וההגבלות המפורטים בתנאים.
 • בעל חשבון - פירושו אדם טבעי, אדם משפטי או יחידה ארגונית שאינה אדם משפטי, מזוהים בחוק כישות משפטית עם יכולת מלאה לבצע פעולות משפטיות, אשר - על ידי קבלת התנאים - זכאים לגשת לשירותים הניתנים על ידי ספק השרות באמצעות רישום חשבון באתר. בעל החשבון יהיה אחראי לתכנים שהוזנו על ידי המשתמש
 • חשבון - פירושו מערך נתוני המשתמש והגדרות אישיות שנשמרו על ידי ספק השרות שמאפשר לספק השרות לספק את השירותים. גישה לחשבון תתאפשר דרך לוח המשתמש
 • משתמש - פירושו אדם המנהל את החשבון באמצעות לוח משתמש לאחר יצירה והפעלה של החשבון באתר. המשתמש יכול להיות בעל חשבון או רשאי לנהל את החשבון באישור בעל החשבון
 • הרשמה - פירושו פעולה חד פעמית המתבצעת באמצעות טופס הרשמה זמין באתר, המורכבת מיצירת החשבון על ידי המשתמש
 • לוח משתמש - פירושו עמוד באתר המחייב לספק פרטי כניסה וסיסמה של המשתמש, המאפשר למשתמש לשנות הגדרות של נתונים ציבוריים ושל חשבון
 • נתוני כניסה - פירושו כתובת דואר אלקטרוני המהווה מזהה ייחודי של המשתמש באתר
 • סיסמה - מחרוזת תווים שהוגדרה על ידי המשתמש ומחוברת לכניסה. הסיסמה נדרשת בכניסה לאתר על ידי המשתמש
 • שרות - שרות של שיתוף פומבי של נתונים ציבוריים על ידי ספק השרות באמצעות השרות המפורט בתנאי השרות. קריאה והורדה של נתונים ציבוריים תתאפשר לאחר הזנת מזהה נתונים נכון באחד מעמודי האתר
 • נתונים ציבוריים - פירושו מערך הנתונים שהוגדר מרצון המשתמש בחשבונו דרך לוח המשתמש, מסופק ע''י ספק השרות בעמודי האתר כחלק מתן השרות. ההיקף ואופן שיתוף הנתונים הציבוריים יפורטו באופן אישי על ידי המשתמש. בשל אופי השרות ונוחות ללקוחות המשתמש, ספק השרות מחייב את המשתמש למסור את שמו הפרטי והמשפחה כנתונים הציבוריים, הנחוצים לפעולת השרות. שמירת נתונים של אנשים שאינם משתמשי החשבון תידרש מבעל החשבון לקבל מאותם אנשים הסכמה לשימוש נתונים שלהם כחלק מביצוע השרות על ידי ספק השרות. אם לא התקבלה הסכמה כזו, בעל החשבון יהיה אחראי על שיתוף נתונים אלה
 • מזהה נתונים - מחרוזת ייחודית של תווים משויכים לנתונים הציבוריים, המאפשרת לאנשים אחרים לקרוא ולהוריד את הנתונים הציבוריים דרך עמודי האתר
 • לקוח המשתמש - אנשים שעל פי רצונו של המשתמש קיבלו מזהה נתונים על מנת לקרוא ולהוריד נתונים ציבוריים המשותפים באחד מעמודי האתר. לקוח המשתמש אינו צריך חשבון באתר על מנת לקבל גישה לנתונים הציבוריים
 • אורח - אנשים המבקרים בעמודי האתר
 • תקופת ניסיון - התקופה עד 2022-12-31, 23:59:59 GMT+0, במהלכה ספק השרות מאפשר לשמור את החשבון ללא תשלום
 • תקופת מנוי - התקופה בה החשבון פעיל ובעל החשבון משלם דמי מנוי עבורו. תקופת המנוי תהיה שנה קלנדרית מרגע כשדמי המנוי מועברים לחשבון הבנק של ספק השרות, החל מסוף אותו היום. למשל, אם זיכוי בדמי המנוי בוצע ב-1 בפברואר 2021 בכל עת, תקבע את תקופת התוקף של החשבון עד 31 בינואר 2022 בשעה 23:59:59 GMT+0
 • GMT - פירושו זמן גריניץ (Greenwich Mean Time)
 • דמי מנוי - פירושם העמלה בגין חשבון באתר, בהתאם למחירון
 • מחירון - הצעת מחירים לאחזקת החשבון באתר, הזמינה בעמודי האתר
 • נתוני זיהוי - נתונים שהוגדרו ע''י המשתמש שמשמשים לספק השרות לצורך הנפקת חשבונית לבעל החשבון עבור השירותים המסופקים:
  • 1. לאדם טבעי - שם, שם משפחה, כתובת מגורים קבועים רשומים, כתובת להתכתבות;
  • 2. לאדם משפטי או יחידה ארגונית שאינה אדם משפטי, מזוהים על פי חוק כישות משפטית - שם חברה, מספר מס, כתובת משרד רשום, כתובת להתכתבות.
 • הסכם - הסכם למתן שירותים אלקטרוניים שנערך על ידי בעל החשבון וספק השרות ברגע ההרשמה. ההרשמה תהווה קבלת התנאים על ידי בעל החשבון

הוראות כלליות

 • 1. התנאים מתארים את כללי השימוש באתר ובשירותים הניתנים על ידי ספק השרות עבור בעל החשבון וכן מגדירים את היקף הזכויות וההתחייבויות של ספק השרות והאורחים, כולל בעל החשבון, המשתמש ולקוחות המשתמש.
 • 2. ספק השרות הוא הבעלים של האתר והגוף המספק את השירותים המצוינים בתנאים.
 • 3. באמצאות האתר ועל פי התנאים בהוראות ספק השרות יספק שרות השיתוף של נתונים ציבוריים המפורטים ע''י המשתמש.
 • 4. סוג והיקף הנתונים הציבוריים וכן היקף שיתופם ייקבעו על ידי המשתמש בלוח המשתמש.
 • 5. רק למשתמשים שקיבלו גישה לחשבון באופן המצוין בתנאים תהיה גישה לחשבון.
 • 6. אורחים יכולים לקרוא ולהוריד נתונים ציבוריים מוגדרים ע''י המשתמש לאחר הספקת מזהה הנתונים הנכון בעמודי האתר.
 • 7. בעל חשבון מקבל את העובדה שאנשים בלתי מורשים שאינם לקוחות המשתמש עלולים לקבל גישה לנתונים הציבוריים. לפיכך, בעל החשבון משחרר את ספק השרות מאחריות משפטית במקרה כזה.
 • 8. קריאה וקבלה של תוכן התנאים על ידי בעל חשבון מהווה את התנאי לשימוש באתר ובשירותים הניתנים על ידי ספק השרות.
 • 9. ספק השרות שומר לעצמו את הזכות למנות צד שלישי לביצוע טיפול שוטף באתר.
 • 10. להלן הדרישות המינימליות למכשיר המשתמש, הנחוצות לפעילות נכונה של האתר: מעבד 1000 MHz, RAM 512 MB, גישה לאינטרנט ודפדפן התומך בעוגיות, HTML5, CSS3 ו- JavaScript.
 • 11. ספק השרות יעשה את מירב המאמצים להבטיח העברת נתונים יציבה ובטוחה בין המכשירים המתחברים לאתר.
 • 12. ספק השרות לא יהיה אחראי לבעיות טכניות או למגבלות הקשורות למכשירים בצד המשתמש והאורח, שגורמות לבעיות בשימוש הנכון של האתר.

הוראות לעניין לקוחות המשתמש

 • 1. בעת שימוש באתר, הלקוח מסכים להוראות התנאים.
 • 2. לקוח המשתמש אינו צריך חשבון באתר על מנת לקבל גישה לנתונים הציבוריים.
 • 3. בזמן הורדת הנתונים הציבוריים, לקוח המשתמש רשאי לספק כתובת דואר אלקטרוני שתאפשר ללקוח המשתמש לעקוב אחר שינויים בנתונים הציבוריים של המשתמש הנבחר. אם המשתמש עושה שינויים בנתונים הציבוריים, לקוח המשתמש יקבל הודעה על כך לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה.
 • 4. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני על ידי לקוח המשתמש תהיה על פי רצונו.
 • 5. ספק השרות מתחייב להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני של לקוח המשתמש רק בכדי לשלוח התראות הקשורות להרשמה לנתונים ציבוריים.
 • 6. לאחר מסירת כתובת הדואר האלקטרוני, לקוח המשתמש יקבל קישור אינטרנט שיישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שלו המאפשר למחוק את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימת מנויי הנתונים הציבוריים של המשתמש. ניתן לבטל את הרשמה לרשימת המנויים בכל עת.
 • 7. ספק השרות לא ישמור את כתובת הדוא''ל של לקוח המשתמש אם לקוח המשתמש מבטל את ההרשמה לרשימת מנויי הנתונים הציבוריים של המשתמש.
 • 8. ספק השרות ישתמש בעוגיות כלפי לקוח המשתמש בהתאם לסעיף "הגנה על נתונים אישיים" בתנאים אלה.

הוראות לגבי אורחים

 • 1. בעת שימוש באתר, האורח מסכים להוראות התנאים.
 • 2. ספק השרות ישתמש בעוגיות כלפי אורחים בהתאם לסעיף "הגנה על נתונים אישיים" בתנאים אלה.

יצירה ותחזוקה של החשבון באתר

 • 1. גישה לשירותים תתאפשר לאחר הרשמה של החשבון באתר ע''י בעל חשבון ולאחר תשלום דמי מנוי ע''י בעל החשבון. חובת תשלום דמי המנוי לא תחול במהלך תקופת הניסיון.
 • 2. הרשמת החשבון באתר תהווה קבלת התנאים.
 • 3. תהליך ההרשמה יחייב את בעל החשבון לספק כתובת דוא''ל וסיסמה העומדת בדרישות המפורטות בעמודי האתר.
 • 4. ספק השרות ישלח הודעה לכתובת הדוא''ל שנמסרה במהלך תהליך ההרשמה באמצעות קישור אינטרנט המאפשר הפעלת חשבון באתר. לא תאפשר גישה ללוח המשתמש עד הפעלת החשבון.
 • 5. לא יפעיל בעל החשבון את חשבונו תוך 24 שעות מרגע ההרשמה, הנתונים שנמסרו במהלך ההרשמה יימחקו אוטומטית ממאגר הנתונים של האתר ותתאפשר הרשמה מחדש.
 • 6. לאחר הפעלת החשבון, המשתמש רשאי להשתמש בשרות בחינם במהלך תקופת הניסיון שצוינה על ידי ספק השרות.
 • 7. לאחר חלוף תקופת הניסיון, בעל החשבון רשאי להשתמש בתקופת המנוי. לשם כך, בעל החשבון חייב לספק את נתוני הזיהוי הנחוצים להוצאת חשבונית על ידי ספק השרות.
 • 8. הרשמה מהווה הסכמת בעל החשבון לקבל חשבוניות באמצעות דוא''ל.
 • 9. ספק השרות יעביר חשבונית מע"מ פרו-פורמה משויכת לתקופת המנוי הבאה הזמינה בלוח המשתמש 30 יום לפני תום תקופת הניסיון או המנוי. תוך 7 ימי עבודה מקבלת זיכוי לחשבון הבנק של ספק השרות, תוצג חשבונית מע"מ זמינה בלוח המשתמש.
 • 10. לספק השרות יהיו 7 ימי עבודה לקבלת התשלום.
 • 11. אם ספק השרות לא מקבל את התשלום מבעל החשבון לאחר תום תקופת הניסיון או תקופת המנוי, ספק השרות ייפסק אוטומטית מתן השירותים לבעל החשבון. למשתמש תהיה אפשרות להשתמש בלוח המשתמש במהלך 30 הימים הקלנדריים לאחר תום תקופת הניסיון או תקופת המנוי.
 • 12. אם ספק השרות לא מקבל את התשלום תוך 30 יום מתום תקופת הניסיון או תקופת המנוי, החשבון יימחק אוטומטית מהאתר ללא אפשרות לשחזרו.
 • 13. תשלום דמי מנוי על בסיס חשבונית הפרו-פורמה הזמינה בלוח המשתמש יביא להארכת ההסכם לתקופת המנוי הבאה.
 • 14. ההסכם למתן שרות שנחתם בין בעל החשבון לבין ספק השרות יפוג אוטומטית עם תום תקופת הניסיון או תקופת המנוי.
 • 15. בעל החשבון רשאי לבטל את ההסכם בכל עת על ידי מחיקת החשבון מהאתר. הכלי למחיקת החשבון יהיה זמין בלוח המשתמש. במקרה של מחיקת החשבון במהלך תקופת המנוי, לא יוחזר התשלום בגין התקופה שלא נוצלה.
 • 16. לאחר מחיקת החשבון, כל הנתונים הקשורים לחשבון יימחקו לצמיתות ולא תהיה שום אפשרות לשחזרם.
 • 17. לאחר מחיקת החשבון מהאתר, לא תהיה לספק השרות שום אפשרות לשחזרו ויהיה צורך להירשם מחדש.
 • 18. המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות הסיסמה וכניסה.
 • 19. נתוני הכניסה והסיסמה של המשתמש יהוו בסיס לזיהוי ע''י ספק השרות וכל העסקאות שנעשו באמצעות לוח המשתמש ייחשבו כמחייבות כחוק.
 • 20. ספק השרות שומר את הזכות לחסום את החשבון ולהפסיק את מתן השירותים בתקופת הניסיון ובתקופת המנוי אם הוכח שהמשתמש לא פעל בהתאם להוראות התנאים.
 • 21. בעת הרשמה, בעל החשבון מסכים לתקשורת אלקטרונית עם ספק השרות דרך כתובת הדוא''ל שנמסרה במהלך ההרשמה ובאמצעות לוח המשתמש.

שימוש באתר

 • 1. לספק השרות תהיה הזכות לשנות את פריסת האתר ואת תפקודיו במהלך תקופת ההסכם.
 • 2. המשתמש באתר מתחייב:
  • a. להשתמש באתר באופן שאינו מפריע לפעולתו הנכונה;
  • b. לא לנסות להשיג גישה לחשבונות של משתמשים אחרים;
  • c. להשתמש באתר בהתאם להוראות החוק והתנאים;
  • d. לא להשתמש באתר באופן שמונע ממשתמשים אחרים להשתמש נכון בשירותים ומונע מספק השרות לספק את השירותים.
 • 3. ספק השרות לא יהיה אחראי לנזק והפרה של זכויות אישיות של צדדים שלישיים כתוצאה מפעולות המשתמש.
 • 4. בעל החשבון יהיה אחראי באופן בלעדי לנתונים שנשמרים בחשבון.
 • 5. משתמשים וגם אורחים מחויבים ליידע את ספק השרות על מקרים שהבחינו בהפרת חוק והפרת זכויות אישיות של צדדים שלישיים ומשתמשים אחרים על ידי משתמשי האתר.
 • 6. לספק השרות תהיה זכות למחוק או לחסום מיידית חשבון מסוים, לשלול מהמשתמש גישה לחשבון שלו ולהפסיק באופן זמני או קבוע את מתן השרות לבעל החשבון במהלך תקופת הניסיון וכן את המנוי אם המשתמש מפר את התנאים או ההוראות החוק. הנ''ל מתייחס במיוחד ל:
  • a. הפרת זכויות אישיות של אנשים או גורמים אחרים על ידי המשתמש,
  • b. משתמשים שמפרסמים תכנים המנוגדים לחוק הרלוונטי או הפוגעים במוניטין של ספק השרות.
 • 7. במקרה הנסיבות המתוארות בסעיף 6, בעל החשבון יוותר על כל טענה כנגד ספק השרות הנובעת ממגבלות במתן השרות על ידי ספק השרות.
 • 8. ספק השרות שומר לעצמו את הזכות לספק את השירותים בתנאים נקבעים בהתאם לכל מקרה נפרד.
 • 9. בעל החשבון יהיה אחראי באופן בלעדי על תוכן נתונים שנשמר בחשבון.
 • 10. המשתמש יהי חופשי לשנות את הנתונים שנשמרו בחשבון.
 • 11. בשל אופי השרות ונוחות ללקוחות המשתמש, ספק השרות ידרוש מהמשתמש למסור את שמו הפרטי והמשפחה כנתונים הציבוריים, הנחוצים לפעולת השרות.

תשלומים

 • 1. השירותים המסופקים ע''י ספק השרות יסופקו כנגד תשלום, למעט תקופת הניסיון.
 • 2. סכום התשלום עבור השירותים המסופקים ע''י ספק השרות יפורט במחירון.
 • 3. דמי המנוי ייגבו מראש לתקופת המנוי הבאה.
 • 4. ניתן לשלם את דמי המנוי בשיטות תשלום הזמינות בלוח המשתמש.
 • 5. בעל החשבון יסכים לשימושו של ספק השרות במתווכי צד שלישי בתהליך התשלום וכן לחשיפת נתונים אישיים הכרחיים של בעל החשבון לגופים כאלה לצורך ביצוע עסקאות.
 • 6. במקרה של שימוש בכרטיס תשלום כדי לשלם עבור דמי המנוי, בעל החשבון יסכים לכך שתשלומים לתקופות ההרשמה הבאים יגבו אוטומטית עד לרגע מחיקת החשבון על ידי המשתמש דרך לוח המשתמש או שינוי אמצעי התשלום.
 • 7. ניתן לשנות את שיטת תשלום דמי המנוי דרך לוח המשתמש.
 • 8. לספק השרות יהיו 7 ימי עבודה לקבלת התשלום.
 • 9. ספק השירות יציג את שיעורי דמי המנוי במחירון ובלוח המשתמש. בעל החשבון רשאי לבטל שירותים הניתנים ע''י ספק השירות בכל עת במקרה של אי קבלת סכום דמי המנוי.

הפסקות בפעילות האתר

 • 1. לספק השירות תהיה זכות לעשות הפסקות טכניות אשר ימנעו מהאורחים להשתמש באתר.
 • 2. ספק השרות מתחייב לעשות הפסקות טכניות בשעות הלילה GMT+0 ויעשה את כל המאמצים כך שהפסקות טכניות יהיו קצרות ככל האפשר.
 • 3. במקרה של הפסקות טכניות הנמשכות יותר מ- 24 שעות, ספק השרות יאפשר להוסיף לתקופת תוקף החשבון הזמן ההפסקה טכנית כפול שתיים.
 • 4. ספק השרות לא יהיה אחראי לאי-הביצועים או הביצועים הבלתי-ראויים של השירותים הנגרמים כתוצאה מהנסיבות המפורטות בסעיף 1, כוח עליון או פעולות צדדים או גורמים שלישיים, לרבות ספקי שרותי רשת ותקלות ציוד.

הגנה על נתונים אישיים

 • 1. ספק השרות ינהל הנתונים האישיים. נתונים אישיים יעובדו על פי החוק הישים, על פי החוק להגנת מידע אישי מיום 29 באוגוסט 1997 (נוסח אחיד, כתב העת Journal of Laws (Dz.U)) משנת 2002, מס '101, סעיף 926 כפי שתוקן) והחוק מיום 18 ליולי 2002 בנושא מתן שירותים אלקטרוניים (Journal of Laws (Dz. U.) משנת 2002, מס '144, פריט 1204 כפי שתוקן).
 • 2. ברגע ההרשמה, בעל החשבון יקבל את תוכן התנאים ויסכים לעיבוד המידע האישי שנשמר ע''י ספק השרות.
 • 3. בעת השימוש בשרות הודעות על שינויים בנתונים הציבוריים, לקוח המשתמש יקבל את תוכן התנאים ויסכים לעיבוד המידע האישי שנשמר ע''י ספק השרות.
 • 4. בעת ביקור באתר, האורחים יקבלו את תוכן התנאים.
 • 5. ספק השרות יוכל להשתמש בנתונים האישיים המאוחסנים על ידיו על מנת ליצור, לשנות ולסיים את הקשר החוקי בין בעל החשבון לספק השרות וכן כדי לספק את השירותים.
 • 6. נתוני הזיהוי של בעל החשבון ישמשו אך ורק לצורך ניהול תהליך התשלום והנפקת חשבונית מס.
 • 7. הנתונים הציבוריים של המשתמש ישמשו אך ורק לצורך ביצוע השרות באופן המצוין בתנאים.
 • 8. כתובת הדוא''ל של לקוח המשתמש תשמש אך ורק לצורך שליחת התראות הקשורות למזהה הנתונים המנוי.
 • 9. ספק השרות מתחייב להגן על המידע האישי המעובד כדין.
 • 10. בעל החשבון יסכים כי הנתונים הציבוריים השמורים עשויים להיקרא ע''י אנשים בלתי מורשים דרך עמודי האתר. ספק השרות יגביל את ההסתברות לקריאת הנתונים הציבוריים הנשמרים ע''י אנשים בלתי מורשים באמצעות המנגנונים המשמשים לאספקת השרות.
 • 11. ספק השרות מתחייב לעבד כדין את המידע האישי הנשמר.
 • 12. במקרה של מעשה מאומת של הפרת החוק על ידי המשתמש באמצעות האתר, ספק השרות שומר את הזכות להעביר לרשויות המשפטיות או לצדדים שלישיים את נתוני הזיהוי של בעל החשבון.
 • 13. ספק השרות ישתמש בעוגיות על מנת לשפר את פעולת האתר. עוגיות ישמשו ע''י ספק השרות אך ורק לצורך שיפור תפעול השרות, ובין היתר, לזכור הגדרות ולקיים הפעלה נוכחית בין מחשב האורח לשרות, והם לא ישמשו למעקב אחר פעילות באינטרנט. האורח יכול לחסום או למחוק את העוגיות.
 • 14. המשתמש רשאי לשנות את הנתונים האישיים השמורים בכל עת.
 • 15. מחיקה מלאה של נתונים אישיים תתאפשר רק ע''י מחיקת החשבון מהשרות. ניתן למחוק את החשבון דרך לוח המשתמש. ספק השרות ימחק לצמיתות את הנתונים האישיים שנשמרו תוך 7 ימים מיום מחיקת החשבון ע''י המשתמש. לא ניתן להחזיר את התשלום עבור תקופת המנוי שאינה בשימוש.
 • 16. אם המשתמש מציב נתונים אישיים של אנשים אחרים באתר, המשתמש יעשה זאת באחריותו הבלעדית. אדם שנתוניו שימשו ע''י המשתמש באופן לא מורשה, רשאי לדרוש את מחיקתם מספק השרות. אם המשתמש לא משתף פעולה, ספק השרות שומר לעצמו את הזכות לחסום או למחוק את החשבון. לא ניתן להחזיר את התשלום עבור תקופת המנוי שאינה בשימוש.
 • 17. שמירת נתונים של אנשים שאינם משתמשי החשבון תידרש מבעל החשבון לקבל מאותם אנשים הסכמה לשימוש נתונים שלהם כחלק מביצוע השרות על ידי ספק השרות. אם לא ניתנת הסכמה כזו, בעל החשבון יהיה אחראי לשימוש בנתונים אלה כחלק מביצוע השרות על ידי ספק השרות.
 • 18. ספק השירות מתחייב להקפיד על אבטחת חשבון. יש לדווח לצוות התמיכה על שגיאות או באגים בהפעלת המערכת.

תלונות

 • 1. בדבר הפעלת השרות יש לשלוח תלונות באמצעות דואר אלקטרוני לצוות התמיכה.
 • 2. ניתן להגיש תלונה רק מכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה במהלך ההרשמה. תוכן התלונה צריך לכלול את הסיבה להגשת התלונה ותיאורה המפורט.
 • 3. תלונות שאינן עומדות בתקנות לא יובאו בחשבון.
 • 4. לספק השרות יהיו 14 ימי עבודה להגיב לתלונות. תקופה זו יכולה להיות ארוכה יותר בהתאם לסיבת הגשת התלונה הספציפית ושיתוף פעולה של המשתמש.
 • 5. החלטתו של ספק השרות בדבר התלונה תהיה סופית ומחייבת.

הוראות אחרות

 • 1. לספק השירות תהיה זכות להמחות חלק או כל זכויותיו וחובותיו הנובעים מתנאים אלה לצד שלישי על בסיס הסכמי קבלן משנה.
 • 2. בעל החשבון אינו רשאי לוותר על הזכויות והחובות הנובעות מתנאים אלה לטובת אנשים וגורמים אחרים ללא הסכמת ספק השרות.
 • 3. בעניינים שאינם מוסדרים בתנאים, יחולו הוראות החוק האזרחי הפולני וחוקים אחרים.
 • 4. לספק השרות תהיה הזכות לבצע שינויים בתנאים במהלך תקופת ההסכם שנכרת עם בעל החשבון.
 • 5. אם בעל החשבון לא מסכים לשינויים שבוצעו בתנאים, בעל החשבון רשאי למחוק את חשבונו מהאתר דרך לוח המשתמש לאחר תום תקופת הניסיון או תקופת המנוי.
 • 6. התנאים ייכנסו לתוקף ביום פרסומם בעמודי האתר.
 • 7. התנאים יחד עם היסטוריית השינויים יהיו זמינים בעמודי האתר.
 • 8. ספק השרות שומר לעצמו את האפשרות להפסיק מתן השירותים לחלוטין מבלי לתת סיבה.
 • 9. במקרה של המצבים המפורטים בסעיף 5 ובסעיף 8, ספק השרות יחזיר תשלומים עבור תקופה בה לא שימש בעל החשבון תוך 90 ימים קלנדריים. כל עלויות אחרות של בעל החשבון לא תוחזרו.
 • 10. כל מחלוקת אשר עלולה להתרחש על בסיס יישום תנאים אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט של בתי משפט בפולין.
 • 11. בית המשפט בעל סמכות השיפוט לגבי משרדו הרשום של ספק השרות יהיה בית המשפט המוסמך ליישוב סכסוכים שעלולים להתרחש על בסיס תחולתן של תנאים אלה.
 • 12. כל החומרים המגיעים מספק השרות הזמינים באתר (ובמיוחד טקסטים, לוגו, יצירות אמנות ועיצוב האתר בצבעים שנבחרו) יהיו מוגנים כמשמעותם בחוק מיום 4 בפברואר 1994 בנושא זכויות יוצרים וזכויות קשורות.
 • 13. אם לספק השרות נגרם נזק כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של המשתמש, הגוף שביצע הפרה מתחייב לשלם עבור כל נזק הנגרם לספק השרות.
 • 14. ספק השרות לא יהיה אחראי לתכנים שפורסמו באתר ע''י המשתמש.
 • 15. בעל החשבון יהיה אחראי על נתונים שנשמרים בחשבון.