Yönetmelik

TANIMLAR

 • Hizmet Yapan - Merkezi Al. Niepodległości 129/19, 02-570 Varşova, Polonya, merkezi Varşova’da bulunan Varşova Başkenti Asliye Mahkemesi 12. Ticaret Dairesi tarafından tutulmakta olan Ulusal Mahkeme Sicili Girişimciler Siciline KRS : 0000727138 numarası altında kaydedilen, NIP : 5213822119, REGON : 369940533 olan, 5.000,00 tutarında olan ve tamamen ödenmiş ana sermayesi olan Rationale sp. z o.o. unvanlı şirket
 • Yönetmelik - İşbu Yönetmelik
 • Servis - https://www.bonder.app web sitesinde bulunan, işbu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak Hizmet Yapan tarafından yönetilen Bonder İnternet servisi
 • Hesap Sahibi - Tam hukuki ehliyete sahip olan, Yönetmeliği kabul ederek, Serviste Hesabını kaydettirmek suretiyle Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilen Hizmetlere erişim kazanan gerçek, tüzel veya ilgili kanuna istinaden tüzel kişi sayılan fakat tüzel kişi sayılmayan diğer organizasyon birimi. Hesap Sahibi Kullanıcı tarafından işlenen içeriklerden sorumludur
 • Hesap - Hizmet Yapan tarafından muhafaza edilen, Hizmet Yapanın Hizmetler yapmasını sağlayan, Kullanıcının kaydedilmiş bilgileri ve bireysel ayarlarının topluluğu. Kullanıcı Paneli Hesaba erişim sağlar
 • Kullanıcı - Serviste Hesabını kurup etkinleştirdikten sonra Hesabını Kullanıcı Paneli vasıtasıyla yöneten kişi Kullanıcı, Hesap Sahibi veya Hesabı adına yöneten kişi olabilir
 • Tescil - Serviste erişilebilen kayıt formu doldurularak, Hesabın Kullanıcı tarafından yaratılmasıyla ilgili olan ve bir defasında takip edilen işlem
 • Kullanıcı Paneli - Oturum Açma Adı ile Parolanın Kullanıcı tarafından girilmesini gerektiren ve Kamu Bilgileri ile Hesap ayarlarının Kullanıcı tarafından değiştirilmesini sağlayan Servis sitesi
 • Oturum Açma - Kullanıcının Serviste yegane tanımlayıcısı olan e-posta adresi
 • Parola - Kullanıcı tarafından tanımlanan ve Oturum Açmaya bağlı olan karakter dizisi Servise Kullanıcı tarafından oturum açılabilmesi için Parola gereklidir
 • Hizmet - Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak Hizmet Yapan tarafından Kamu Bilgilerini Servis aracılığıyla açık olarak gerçekleştirilen hizmet Doğru Bilgi Tanımlayıcısı Servis sitelerinden birine girdikten sonra Kamu Bilgilerinin okunup indirilmesi mümkündür
 • Kamu Bilgileri - Hesapta, Kullanıcı Paneli aracılığıyla Kullanıcı tarafından dilediği gibi tanımlanan ve yapılan Hizmet çerçevesinde Servis sitelerinde Hizmet Yapan tarafından yayınlanan bilgi toplulukları Kamu Bilgilerine erişim kapsamı ve şekli Kullanıcı tarafından belirlenir. Hizmet niteliği ve Kullanıcının Müşterilerinin konforu nedeniyle, Hizmet Yapan, Kullanıcının adı ve soyadının belirtilmesini talep eder; Hizmetin gerçekleştirilebilmesi için bu bilgilerin verilmesi gereklidir. Kullanıcının kimlik bilgileri dışında diğer kişilerin kimlik bilgileri Hesaba kaydedilmek istenilirse, Hesap Sahibi, Hizmetin Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilmesi için bu kişilerin iznini almak zorunadır. Bu iznin alınmaması halinde, Hesap Sahibi bu bilgilerin yayımlanmasından sorumludur
 • Bilgi Tanımlayıcısı - Kamu bilgilerine bağlayan, diğer kişilerin Kamu Bilgilerini Servis siteleri aracılığıyla okuyup indirmelerine imkan veren yegane karakter dizisi
 • Kullanıcının Müşterisi - Servis sitelerinden birinde yayımlanan Kamu Bilgilerin okunup indirilmesi amacıyla Kullanıcının isteği üzerine Bilgi Tanımlayıcısını alan kişiler Kullanıcının Müşterisi, Kamu Bilgilerine erişimini kazanmak için Serviste Hesaba sahip olmak zorunda değildir
 • Ziyaretçi - Servis sitelerini ziyaret eden kişiler
 • Deneme Süresi - Hizmet Yapanın Hesabın bedelsiz olarak kullanılmasına imkan verdiği süre; bu süre 2022-12-31, 23:59:59 GMT+0’a kadar sürer
 • Abonelik Süresi - Hesap Sahibinin Abonelik Ücretini yatırdığı Hesap etkin olma süresi Abonelik Süresi, Abonelik Ücretinin Hizmet Yapanın banka hesabına yatırıldığı takvim gününün sonundan itibaren bir takvim yılı sürer. Örneğin: ödemenizin 01 Şubat 2018 günü dilediğiniz saatte kaydedilmesi halinde, Hesabın geçerlilik süresi 31 Ocak 2019 günü saat 23:59:5) GMT+0’da ayarlanmış olacak
 • GMT - Greenwich Mean Time; Greenwich üniversal zaman dilimi
 • Abone Ücreti - Hesaba sahip olmanın serviste Fiyat Listesine göre ücret
 • Fiyat Listesi - Hesabın Serviste sitelerinde işletilmesi için fiyatları temsil eden teklif
 • Tanımlama Bilgileri - yapılan Hizmetler faturasının Hesap Sahibine tanzim edilmesi amacıyla Kullanıcı tarafından kullanılan tanımlanan bilgiler:
  • 1. gerçek kişiler için: adı, soyadı, kayıtlı olduğu ikamet adresi, yazışma adresi;
  • 2. tüze kişi veya kanunda tüzel kişiliği tanınan tüzel kişiliğe sahip olmayan organizasyon birimleri için: şirket unvanı, vergi kimlik numarası, kurulu merkez adresi, yazışma adresi.
 • Sözleşme - elektronik ortamda hizmetler yapma konusunda olan, Hesap Sahibi ile Hizmet Yapar arasında Tescil anında imzalana sözleşme Tescil işlemi, Yönetmeliğin Hesap Sahibi tarafından onaylanması anlamına gelir

GENEL HÜKÜMLER

 • 1. Yönetmelikte, Hesap Sahibi için Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilen Hizmet ve Servis kullanma kuralları belirtilerek, Hesap Sahibi, Kullanıcı ve Kullanıcının Müşterileri dahil olmak üzere Hizmet Yapan ile Ziyaretçilerin sorumlulukları tanımlanmıştır.
 • 2. Hizmet Yapan, Servis sahibi ve Yönetmelikte belirtilen hizmetleri yapan birimdir.
 • 3. Hizmet Yapan, Yönetmeliğin hükümleri gereğince Kullanıcı tarafından işlenen Kamu Bilgilerine erişimi Servis aracılığıyla sağlar.
 • 4. Kamu Bilgilerinin türü ile erişim kapsamı Kullanıcı Panelinde Kullanıcı tarafından belirlenir.
 • 5. Yönetmelikte belirtilen şekilde tanımlanan Hesaba erişim hakkını iktisap eden Kullanıcılar ancak Hesaba erişebilirler.
 • 6. Kullanıcı tarafından tanımlanan kapsamdaki Kamu Bilgileri, Servis sitelerinde doğru Bilgi Tanımlayıcısı verilikten sonra Ziyaretçiler tarafından okunup indirilebilir.
 • 7. Hesap Sahibi, Kullanıcının müşterisi ve yetkili olmayan kişilerin Kamu Bilgilerine erişebileceklerini kabul eder. Dolayısıyla, bu durumun ortaya çıkması halinde Hesap Sahibi, Hizmet Yapanı hukuki sorumluluktan muaf edecektir.
 • 8. Hesap Sahibi, ancak Yönetmeliğin içeriğini öğrenip kabul edildikten sonra Hizmet Yapan tarafından yapılan Hizmetlerden yararlanabilir.
 • 9. Hizmet Yapan, cari Servis işletme işini üçüncü kişiye emaneten verme hakkını saklar.
 • 10. Servisin doğru çalışması için gerekli olan Kullanıcı cihazının en düşük parametreleri: işlemci 1000 Mhz, 512 MB RAM belleği, İnternete bağlantı, HTML5, CS53 ve JavaScript’i destekleyen ve “Çerezler” dosyalarını işleyen tarayıcı.
 • 11. Emniyetli ve stabil veri transmisyonunun Servise iletişim yapan cihazlar arasında sağlanması için Hizmet Yapan elinden geleni yapacaktır.
 • 12. Hizmet Yapan, Kullanıcı ve Ziyaretçinin tarafında ortaya çıkabilecek ve Servisin uygun bir şekilde kullanılmasına engel olacak teknik sorunlardan veya ekipman sınırlandırmalarından sorumlu tutulmayacaktır.

KULLANICININ MÜŞTERİLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 • 1. Servisten yararlanarak Kullanıcının Müşterisi Yönetmeliğin hükümlerini kabul eder.
 • 2. Kullanıcının Müşterisi, Kamu Bilgilerine erişimini kazanmak için Serviste Hesaba sahip olmak zorunda değildir.
 • 3. Kullanıcının Müşterisi, Kamu Bilgileri indirerek, seçtiği Kullanıcının Kamu Bilgilerinin değişikliklerini takip etmesini sağlayacak e-posta adresini bildirebilir. Kamu Bilgilerinin Kullanıcı tarafından değiştirilmesi halinde, değişiklikle ilgili ileti Kullanıcının Müşterisinin e-posta adresine gönderilecektir.
 • 4. E-posta adresinin Kullanıcının Müşterisi tarafından bildirilmesi gönüllüdür.
 • 5. Hizmet Yapan, Kullanıcı Müşterisinin e-posta adresini, ancak abone edilen Kamu Bilgileriyle ilgili iletilerin gönderilmesi için kullanacağını taahhüt ve beyan eder.
 • 6. Kullanıcının Müşterisi e-posta adresini bildirdikten sonra, e-posta adresinin Kamu Bilgileri abone listesinden silinmesini sağlayacak İnternet bağlantısı kendi e-posta adresine gönderilecek. Kendi e-posta adres aboneler listesinden her an silinebilir.
 • 7. E-posta adresinin Kamu Bilgileri aboneler listesinden silinmesi durumunda, Hizmet Yapan, Kullanıcı Müşterisinin e-posta adresini bulundurmayacaktır.
 • 8. Hizmet Yapan, “Çerezler” dosyalarını, işbu Yönetmeliğinin “KİMLİK BİLGİLERİ KORUMA” bölümünün hükümleri gereğince Kullanıcının Müşterisiyle ilgili olarak uygular.

ZİYARETÇİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 • 1. Servisten yararlanarak Ziyaretçi Yönetmeliğin hükümlerini kabul eder.
 • 2. Hizmet Yapan, “Çerezler” dosyalarını, işbu Yönetmeliğinin “KİMLİK BİLGİLERİ KORUMA” bölümünün hükümleri gereğince Ziyaretçilerle ilgili olarak uygular.

HESABIN SERVİSTE KURULUP İŞLETİLMESİ

 • 1. Hesap Serviste Hesap Sahibi tarafından kaydedilip Abonelik Ücreti yatırıldıktan sonra Hizmete erişim mümkündür. Abonelik Ücretini yatırma yükümlülüğü Deneme Süresince geçerli değildir.
 • 2. Hesabın Servise kaydedilmesi Yönetmeliğin kabul edilmesi anlamına gelir.
 • 3. Kayıt Süreci sırasında, Hesap Sahibi, e-posta adresi ile Servis sitelerinde belirtilen şartlara uygun olan Parolanın tanımlanası gerekir.
 • 4. Hesap Yapan, Tescil sırasında, Hesabın Serviste etkinleştirilmesini sağlayan İnternet bağlantısını içeren iletiyi belirtilecek e-posta adresine gönderecek. Hesap etkin hale götürülünceye kadar Kullanıcı Paneline erişim mümkün değildir.
 • 5. Hesabın Tescil anından itibaren 24 saat içinde Hesap Sahibi tarafından etkinleştirilmemesi halinde, Tescil sırasında bildirilen bilgiler Servis veri tabanından otomatik olarak silinecek; Tescil yeniden takip edilmesi mümkün olacak.
 • 6. Hesap etkinleştirildikten sonra Kullanıcı, Hesap Yapan tarafından belirlenen Deneme Süresince Servisten bedelsiz olarak yararlanabilir.
 • 7. eneme Süresi sona erdikten sonra Hesap Sahibi Abonelik Süresinden yararlanabilir. Abonelik Süresinden yararlanmak için Hesap Sahibi, faturanın Hizmet Yapan Tarafından tanzim edilmesi için gerekli Tanımlayıcı Bilgileri bildirmek zorunda kalacak.
 • 8. Tescil işlemleri yaparken, Hesap Sahibi, faturaların elektronik ortamda gönderileceğini kabul eder.
 • 9. Deneme Süresi veya Abonelik Süresi sona ermeden 30 gün önce Hizmet Yapan, müteakip Abonelik Süresi için tanzim edilen KDV proforma faturasını Kullanıcı Paneli aracılığıyla iletecek. Ödeme Hizmet Yapanın banka hesabına yatırıldıktan sonra KDV faturası Kullanıcı Paneli aracılığıyla 7 iş günü içinde iletilecektir.
 • 10. Hizmet Yapan, ödemeyi 7 iş günü içinde bekleyebilir.
 • 11. Hesap Sahibi tarafından yapılan Ödemenin Deneme Süresi veya Abonelik Süresi geçtikten sonra Hizmet Yapan Tarafından kaydedilmemesi durumunda, Hesap Sahibi için Hizmet Yapan tarafından Yapılan Hizmet otomatik olarak durdurulacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Panelini, Deneme Süresi veya Abonelik Süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde kullanabilecek.
 • 12. Ödemenin, Deneme Süresi veya Abonelik Süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yatırılmadığının Hizmet Yapan tarafından kaydedilmemesi haline, Hesap, yenilenmesi mümkün olmadan Servisten otomatik olarak silinecektir.
 • 13. Abonelik Ücretinin Kullanıcı Panelinde erişebilen proforma faturaya istinaden ödendiğinde, Sözleşme müteakip Abonelik Süresi oranında uzatılacaktır.
 • 14. Hesap Sahibi ile Hizmet Eden arasında imzalanmış olan Sözleşme, Deneme Süresi veya Abonelik Süresinin sona erdiğinde otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir.
 • 15. Hesap Sahibi, Sözleşmeyi Hesabın Servisten silinmesi suretiyle her an feshedilebilir. Hesap silme aracı Kullanıcı Panelinde bulunur. Hesabın Abonelik Süresince silinmesi durumunda, kullanılmamış süre ile ilgili ücret iade edilmeyecektir.
 • 16. Hesap silindikten sonra Hesap ile bağlanmış olan tüm bilgiler kalıcı olarak silinecek; bunların geri kazanılması mümkün olmayacaktır.
 • 17. Hesap Hizmet Yapanın Servisimden silinmesinden sonra geri kazanılması mümkün olmayacak; bu durumda yeni Tescil İşlemlerinin yapılması gerekecektir.
 • 18. Kullanıcı, Oturum Aşma Adı ve Parolanın gizli olmasından sorumlu olacaktır.
 • 19. Kullanıcının Oturum Açma Adı ile Parolasının, kendisinin Hizmet Yapan tanımlanmasına esas oluğundan Kullanıcı Paneli aracılığıyla yapılan tüm işlemler kanunen bağlayıcı olmuş sayılır.
 • 20. Kullanıcının Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak hareket etmediğinin ispatlanması halinde, Hizmet Yapan Hesabı bloke edip, Hizmeti Deneme ve Abonelik Süresince durdurabilecek.
 • 21. Hesap Sahibi Tescil İşlemlerini yaparken, Hizmet Yapan iletişimin, Tescil İşlemleri sırasında elektronik ortamda ve Kullanıcı Paneli aracılığıyla yapılmasını kabul eder.

SERVİS KULLANIMI

 • 1. Sözleşmenin geçerlilik süresince Hizmet Yapan, Servis görüntüsü ile işlevlerini değiştirebilir.
 • 2. Servis Kullanıcısı,
  • a. Servisin işlevleri bozulmayacak şekilde Servisten yararlanacak,
  • b. diğer Kullanıcıların Hesaplarına erişmek çabasında bulunmayacak,
  • c. Servisi geçerli mevzuata ve Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak kullanacak,
  • d. diğer Kullanıcılar Hizmetlerden uygun bir şekilde yararlanmayacak ve Hizmetler Hizmet Yapan tarafından geçekleştirilemeyecek şekilde Servisi kullanmayacaktır.
 • 3. Hizmet Yapan, üçüncü kişilerin Kullanıcının hareketleri nedeniyle zarara ve ziyana uğramasından sorumlu olmayacaktır.
 • 4. Hesap Sahibi Hesaba kaydedilen bilgilerden sorumlu olacaktır.
 • 5. Hem Kullanıcılar hem de Ziyaretçiler, yürürlükteki kanunlarının çiğnenmekte olacağını ve üçüncü kişi ile Kullanıcıların haklarının Servis Kullanıcıları tarafından ihlal edildiğin Hizmet Yapana bildireceklerdir.
 • 6. Yönetmeliğin hükümleri veya ilgili mevzuatın Kullanıcı tarafından çiğnenmesi halinde, hem Deneme Süresi hem e Abonelik Süresince, Hizmet Yapan, Hesabı bloke veya silmeye, Kullanıcının Hesaba erişimini geri almaya, Hesap Sahibi için gerçekleştirilen Hizmeti tamamen durdurmaya veya geçici olarak askıya almaya yetkilidir. Özellikle bu durum,
  • a. diğer kişi veya birimlerin şahsi haklarının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi,
  • b. yürürlükte bulunan kanunlara aykırı olan veya Hizmet Yapanın iyi adına yönelik metinlerin Kullanıcı tarafından yayımlanmasıyla ilgilidir.
 • 7. 6. fıkrada sözü edilen durumların ortaya çıkması halinde, Hesap Sahibi, Hizmetin Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilmesinden kaynaklanan ve Hizmet Yapana karşı öne sürülebilecek herhangi iddialardan feragat edecektir.
 • 8. Hizmet Yapan, Hizmetlerini bireysel olarak tanımlanacak hizmetleri yapma hakkını saklar.
 • 9. Hesap Sahibi, Hesaba kaydedilen bilgilerin içeriğinden tamamen sorumludur.
 • 10. Kullanıcı, Hesapta kaydedilen bilgileri değiştirmekte serbesttir.
 • 11. Hizmet niteliği ve Kullanıcının Müşterilerinin konforu nedeniyle, Hizmet Yapan, Kullanıcının adı ve soyadının Kamu Bilgilerinde belirtilmesini talep eder.

ÜCRETLER

 • 1. Deneme Süresi hariç, Hizmet Yapan tarafından yapılan Hizmetlerden ücret alınır.
 • 2. Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilen Hizmetler için alınan ücretler Fiyat Listesinde belirlenmiştir.
 • 3. Abonelik Ücreti müteakip Süresi için peşinen alınır.
 • 4. Abonelik Ücreti, Kullanıcı Panelinde belirtilen ödeme yöntemleriyle yatırılabilir.
 • 5. Hesap Sahibi, ödemelerde aracılık yapan dış birimleri Hizmet Yapan tarafından kullanılmasını ve işlemlerin yapılması amacıyla Hesap Sahibinin kimlik bilgilerinin bu birimlere aktarılmasını kabul eder.
 • 6. Abonelik Ücretinin yatırılması amacıyla kredi kartının kullanılması halinde, Hesap Sahibi, müteakip Abonelik Süreleri için ödemelerin, Hesap Kullanıcı tarafından Kullanıcı Paneli ile kapatılıncaya veya ödeme şekli değiştirilinceye kadar otomatik olarak tahsil edilmesini kabul eder.
 • 7. Abonelik Ücretini ödeme şekli Kullanıcı Paneli aracılığıyla değiştirilebilir.
 • 8. Hizmet Yapan, ödemeyi 7 iş günü içinde bekleyebilir.
 • 9. Abonelik Ücreti Fiyat Listesinde ve Kullanım Panelinde Hizmet Yapan tarafından yayımlanır. Abonelik Ücretinin miktarını kabul etmezse, Hesap Sahibi, Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilen Hizmetlerden her anda vazgeçebilir.

SERVİS İŞLEVLERİNDEKİ ARALAR

 • 1. Hizmet Yapan, Ziyaretçilerin Servisten yararlanmasını geçici olarak mümkün kılmayacak teknik aralar gerçekleştirme hakkına sahiptir.
 • 2. Hizmet Yapan, GMT+0 zaman dilimine ait olan gece saatlerinde teknik aralar yapacağını taahhüt ederek, teknik araların mümkün olduğu kadar kısa sürmesini temin edecektir.
 • 3. 24 saatten fazla sürecek teknik araların söz konusu olması halinde, Hizmet Yapan, Hesabın geçerlilik dönemini iki kat kadar uzatabilecek.
 • 4. Hizmet Yapan, 1. fıkrada sözü edilen durumlar, mecburi sebep veya ağ hizmetleri tedarikçileri ve ekipman arızaları nedeniyle Hizmetlerin yapılmamasından veya doğru şekilde yapılmamasından sorumlu olmayacaktır.

KİMLİK BİLGİLERİ KORUMA

 • 1. Hizmet Yapan kimlik bilgilerinin yöneticisidir. Kimlik bilgileri, 29 Ağustos 1997 tarihli Kimlik Bilgileri Kanununun ilgili hükümleri (tam metni: Yasalar defteri, sayı 2002/101, kalem 926, müteakip değişiklikler dahil) ve hizmetlerin elektronik ortamda yapılması konusundaki 18 Temmuz 2002 tarihli Kanunun ilgili hükümleri uyarınca (Yasalar Defteri, sayı 2002/144, kalem 1204, müteakip değişiklikler dahil) işlenir.
 • 2. Tescil İşlemleri ile birlikte Hesap Sahibi Yönetmeliği kabul ederek, kaydedilmiş olan kimlik bilgilerinin Hizmet Yapan tarafından işlenmesine izin verir.
 • 3. Kullanıcının Müşterisi, Kamu Bilgilerinin değişikliklerini bildirme hizmetinden yararlanarak, Yönetmeliğin hükümlerini kabul eder ve kaydedilmiş olan kimlik bilgilerinin Hizmet Yapan Tarafından işlenmesine izin verir.
 • 4. Servise girerken Ziyaretçiler Yönetmeliğin içeriğini kabul ederler.
 • 5. Hesap Sahibi ile Hizmet Yapan arasında mevcut olan hukuki ilişkilerinin kurulması, değiştirilmesi veya feshedilmesi ve Hizmetin yapılması amacıyla muhafaza edilen kimlik bilgileri kullanılabilecek.
 • 6. Hesap Sahibinin tanımlayıcı bilgileri ancak ödemelerin yapılması ve KDV faturasının tanzim edilmesi için kullanılır.
 • 7. Kullanıcının Kamu Bilgileri, ancak Hizmetin Yönetmelikte tarif edilen şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır.
 • 8. Kullanıcı Müşterisinin e-posta adresi, ancak abone edilen Bilgi Tanımlayıcısıyla ilgili iletilerin gönderilmesi amacıyla kullanılır.
 • 9. Hizmet Yapan, işlenen kimlik bilgilerini uygun bir şekilde işleyecektir.
 • 10. Hesap Sahibi, kaydedilen Kamu Bilgilerinin Servis siteleri aracılığıyla yetkili olmayan kişiler tarafından okunabileceğini kabul eder. Hizmetler uygulama mekanizmaları sağlayarak, Hizmet Yapan, kaydedilecek Kamu Bilgilerinin yetkili olmayan kişiler tarafından okunmasını sınırlandıracaktır.
 • 11. Hizmet Yapan, bulundurduğu bilgileri ilgili mevzuata uygun olarak işleyecektir.
 • 12. Yürürlükte bulunan mevzuatın Servis aracılığıyla Kullanıcı tarafından çiğnendiği tespit edilirse, Hizmet Yapan, Hesap Sahibinin Tanımlayıcı Bilgilerini ilgili makamlara veya üçüncü kişilere intikal ettirme hakkını saklar.
 • 13. Servisin efektif olarak çalışması amacıyla Hizmet Yapan “Çerez” dosyalarını uygular. “Çerez” dosyaları, ancak Servisin daha efektif olarak çalışması, ayarların hatırlanması ve Ziyaretçinin bilgisayarı ile Servis arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla kullanılacak ve İnternetteki faaliyetlerin takibine yaramayacaktır. “Çerez” dosyaları Ziyaretçi tarafından bloke veya silinecek.
 • 14. Kullanıcı, kaydedilen kimlik bilgilerini dilediği anda değiştirebilecek.
 • 15. Kimlik bilgileri ancak Hesabın Serviste kapatılması suretiyle silinebilir. Hesap, Kullanıcı Paneli aracılığıyla kapatılabilir. Hizmet Yapan, kaydedilen bilgileri, Hesabın Kullanıcı tarafından kapatılacağı tarihten itibaren 7 gün içine silecektir. Kullanılmayan Abonelik Süresi ile ilgili ödemeler iade edilmeyecektir.
 • 16. Kullanıcı, diğer kişilerin kimlik bilgilerini Servise işlemekten sorumlu olacaktır. Kimlik bilgileri Kullanıcı tarafından haksız olarak kullanılmış olan kişi, bunların Hizmet Yapan tarafından silinmesini talep edecek. Kullanıcının iyi niyette bulunmaması halinde, Hizmet Yapan Hesabı bloke veya kapatma hakkını saklar. Kullanılmayan Abonelik Süresi ile ilgili ödemeler iade edilmeyecektir.
 • 17. Kullanıcının kimlik bilgileri dışında diğer kişilerin kimlik bilgileri Hesaba kaydedilmek istenilirse, Hesap Sahibi, Hizmetin Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilmesi için bu kişilerin iznini almak zorunadır. Bu izin verilmezse, Hesap Sahibi bu kimlik bilgilerinin Hizmet Yapan tarafından gerçekleştirilen Hizmet çerçevesinde kullanılmasından sorumlu olacaktır.
 • 18. Hizmet Yapan Hesabın güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirler alacaktır. Sistemin çalışmasında gözlenecek hata veya eksiklikler Destekleme Bölümü’ne bildirilecektir.

İTİRAZLAR

 • 1. Servisle ilgili İtirazlar elektronik ortamda Destekleme Bölümü’ne iletilecektir.
 • 2. İtiraz, ancak Tescil İşlemleri sırasında belirtilen e-posta adresinden gönderilebilecek. İtiraz içeriğinde, İtiraz nedeni ve ayrıntılı tarifi yer alacaktır.
 • 3. İçeriği Yönetmeliği hükümlerine uygun olmayan İtirazlar göz önüne alınmayacaktır.
 • 4. Hizmet Yapan, 14 gün içinde İtiraza cevap verecektir. Bu süre, İtiraz nedenine ve Kullanıcının işbirliği niyetine bağlı olarak uzatılabilecek.
 • 5. Hizmet Yapan tarafından belirtilecek İtiraz sonuçları kesin olacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

 • 1. Hizmet Yapan, işbu Yönetmelikten kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin bir kısmın veya tamamını alt yüklenicilik sözleşmelerine istinaden üçüncü kişiler üzerine devredebilecek.
 • 2. Hesap Sahibi, Yönetmelikten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri Hizmet Yapanın izni olmadan üçüncü kişiler üzerine devredemez.
 • 3. İşbu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda, Polonya Cumhuriyeti Medeni Kanunu ile diğer kanunların hükümleri uygulanır.
 • 4. Hizmet Yapan, Hesap Sahibi ile imzalanan sözleşmenin yürürlükte bulunduğu sürece Yönetmelikte değişiklikler yapmaya yetkilidir.
 • 5. Hesap Sahibi Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri kabul etmezse, Deneme Süresi veya Abonelik Süresi sona erdikten sonra, Hesabını Servisten Kullanıcı Paneli aracılığıyla kapatabilecek.
 • 6. İşbu Yönetmelik, Servis sitelerinde yayınlama tarihine yürürlüğe girer.
 • 7. Yönetmelik ile değişiklikler tarihçesi Servis sitelerinde yayımlanmıştır.
 • 8. Hizmet Yapan, sebeplerini belirtmeden Hizmetin tamamını kaldırma hakkını saklar.
 • 9. Yönetmeliğin 5. ve 8. maddelerinde durumların ortaya çıkması halinde, Hizmet Yapan, kullanmadığı süre için paralarını Hesap Sahibine 90 takvim günü içinde iade edecektir. Hesap Sahibi tarafından karşılanacak diğer masraflar iade edilmeyecektir.
 • 10. İşbu Yönetmeliğin uygulanmasından ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar Polonya mahkemeleri tarafından yargılanacaktır.
 • 11. Hizmet Yapanın kurulu ikametgahı için yetkili mahkeme, işbu Yönetmeliğin uygulanmasından ortaya çıkabilecek ihtilafların yargılanıp değerlendirilmesine yetkilidir.
 • 12. Metin, logo, grafik, sayfa şekli ile renkleri gibi Serviste Hizmet Yapan tarafından temin edilen tüm materyaller 4 Şubat 1994 tarihli Telif Hakları ve Bağlı Haklar Kanununun hükümlerine istinaden korunur.
 • 13. Hizmet Yapanın, Kullanıcının kanunlara aykırı faaliyetleri nedeniyle zarara uğraması durumunda, kanunları çiğneyen birim, Hizmet Yapanın uğradığı zararın tamamını tazmin edecektir.
 • 14. Hizmet Yapan, Serviste Kullanıcı tarafından yayımlanan bilgilerin muhtevasından sorumlu olmayacaktır.
 • 15. Hesap Sahibi Hesaba kaydedilen bilgilerden sorumlu olacaktır.